cs | da | de | en | el | fr | hu | it | pl | pt | sv | tr

>Στοιχεία έκδοσης

Playa Games GmbH
Alstertor 9
20095 Hamburg, Germany
Για τη συνεργασία και την υποστήριξη αιτημάτων, καταγγελιών και συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας μας αποκλειστικά.
Ζητούμε τη κατανόηση σας , ότι δεν μπορούμε να παρέχουμε τηλεφωνική υποστήριξη.
Τοπικό Δικαστήριο Hamburg, HRB 109725
Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE815081395
Εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί: Hannes Beuck